Noworoczne Rendez-Vous Biznesu CCIFP w Ambasadzie Francji, 13.01.2015 r.

Opublikowano

We wtorek, 13 stycznia br., Ryszard Petru był gościem specjalnym na noworocznym spotkaniu w Ambasadzie Francji. Podczas spotkania goście mieli okazję wysłuchać przemówienia oraz noworocznych życzeń od Ambasadora Francji w Polsce, Pierre’a Buhlera, a także Macieja Wituckiego, Prezesa CCIFP. Prezentację wygłosił również Ryszard Petru, który po przekazaniu optymistycznych prognoz dotyczących gospodarki Polski na najbliższy rok, zaprezentował pokrótce swoją książkę „Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu”.