PageLines-logoPPE144-01.png

Nasze cele:

 • wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego;
 • wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu międzypokoleniowego;
 • inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności;
 • wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie;
 • prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości
 • inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie
 • inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka;
 • propagowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej;
 • promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.