Nasza misja

Fundacja Po Pierwsze Edukacja to zespół ludzi, którym bliska jest idea lifelong learning – czyli uczenia się przez całe życie. Wspieramy edukację człowieka na każdym etapie życia, wykorzystując jego zasoby i oferując atrakcyjne metody dydaktyczne. Wierzymy, że ustawiczny rozwój, który jest niezbędny we współczesnym świecie, wzmacnia poczucie wartości, samorealizacji i zapobiega wykluczeniu społecznemu.